CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ GÌ NGOÀI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Mang lại giá trị cùng lợi ích cao nhất khi Khách hàng sử dụng sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi tìm cách để phát triển và tạo sự khác biệt để đem đến sự vui vẻ cho mọi người.

- Mong muốn làm Khách hàng hài lòng

- Sự tin cậy & Tôn trọng

- Tính sáng tạo

- Sự năng động & Niềm tự hào

- Sự lắng nghe

- Sự khác biệt

"

thumb

NGHIÊM VĂN TẤN

Tổng Giám Đốc, Cty CP Toyota Nha Trang

Nghiêm Văn Tấn

Tổng giám đốc

Hồ Thị Thanh Quyên

PGD Kinh doanh

quyen.bh@toyotanhatrang.com.vnn

0912 90 90 49


Nguyễn Hoàng Minh Vũ

GĐ. dịch vụ

minhvu.dv@toyotanhatrang.com.vn

0942 652 777


Huỳnh Phạm Duy Nhất

GĐ PTTT Đà Lạt

nhat.pkbh@toyotanhatrang.com.vn

0946 49 80 00


Nguyễn Thị Đạo

PGD Bán hàng

dao.bh@toyotanhatrang.com.vn

0932786892


Nguyễn Quốc Bảo

TP Phụ tùng

bao.dvptpk@toyotanhatrang.com.vn

0935 25 73 83


Đỗ Phương Thanh Hằng

TP Chăm sóc khách hàng

hang.cs@toyotanhatrang.com.vn

02583891999