CÙNG NHAU QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH

   30/07/2020
   37

Cùng chung tay với chính phủ và cộng đồng, Toyota Nha Trang đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19 cho khách hàng và nhân viên, xin phép sử dụng khẩu trang trong quá trình phục vụ khách hàng.

*********Toyota Nha Trang Thông Báo! ***********
Cùng chung tay với chính phủ và cộng đồng, Toyota Nha Trang đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19 cho khách hàng và nhân viên, xin phép sử dụng khẩu trang trong quá trình phục vụ khách hàng.

Chúng tôi tin rằng trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng là điều quan trọng nhất.

Toyota Nha Trang - không chỉ là phục vụ - đó còn là sự an tâm.