TMV Công Bố Điểm Thu Hồi Ô Tô Thải Bỏ Theo Quyết Định Số 16/2015/QĐ-TTG Của Thủ Tướng Chính Phủ

   11/01/2018
   6

Ngày 03/01/2018 – Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức thông báo thiết lập điểm thu hồi ô tô thải bỏ theo Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, khách hàng hiện đang sử dụng xe Toyota và xe Lexus trên toàn quốc có trách nhiệm mang ô tô đã hết thời hạn sử dụng hoặc được thải bỏ sau quá trình sử dụng do TMV và Lexus Việt Nam sản xuất và phân phối chính thức đến điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của TMV để được thu hồi và xử lý nhằm bảo vệ môi trường. Dưới đây là thông tin cụ thể về điểm thu hồi:

- Tên điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ: Điểm thu hồi Toyota Thanh Xuân

- Địa chỉ điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ:

Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân

Số 315 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3565 6666

- Thời gian bắt đầu hoạt động thu hồi: Từ ngày 01/01/2018

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ với Điểm thu hồi Toyota Thanh Xuân theo số điện thoại (024) 35656666 hoặc gọi số hotline của TMV: 18001524.